Som studerande till Webbutvecklare finner man sällan tid till annat än sina studier. När tid väl finnes läggs detta på diverse projekt.

Sidan är till för att exponera mina projekt och skolarbeten i ett lättöverskådligt format. Arbeten på den här sidan är därför begränsade av uppgiften i fråga och representerar inte min fulla bredd som designer och utvecklare.

Vill du anlita mig till ett projekt? Jag gör allt från loggor, grafik och tryck till kodning inom HTML/CSS, JavaScript och PHP.

Kontakta mig: info@rollodesigns.com